Oferta

Szkolenia

Szkolenia bhp mają zapewnić uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Ponadto pozwalają nabyć pracownikom umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Doradztwo

Zamiast samodzielnie przeglądać i analizować setki informacji oraz dokumentów, zaoszczędź swój czas i pieniądze zwróć się o pomoc i doradztwo do specjalisty bhp. Fachowo oceni sytuację Twojej firmy i doradzi.

Prowadzenie dokumentacji bhp

Prowadzenie dokumentacji bhp to jedna z pierwszych rzeczy, którą sprawdza kontroler PIP. Nie chcąc narazić się na karę finansową, powierz te sprawy specjaliście ds. bhp, który zadba o wszystko.

Wypadki

Wypadki zdarzają się w pracy, w drodze do / z pracy. W badaniu przyczyn wypadków powinien wsiąść udział specjalista ds. bhp.

Opracowanie ocen ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy jest obowiązkowa. Jest ona zbiorem informacji określającym każde stanowisko pracy, które zawiera wykaz zagrożeń, które mogą wystąpić na danym stanowisku pracy. Jeżeli pracownik zapozna się z oceną swojego stanowiska i zagrożeniami, w ten sposób zmniejsza się zagrożenie wystąpienia sytuacji zagrażającej pracownikom lub eliminuje się całkowicie dane zagrożenia.

Instrukcje ogólne i stanowiskowe

Instrukcje bhp to element wyposażenia każdego stanowiska pracy. Jeżeli pracownicy je znają i przestrzegają to wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przestrzeganie instrukcji chroni zdrowie i życie pracowników.

Inne usługi bhp i p.poż.

Opracowujemy :