Oferta

Prowadzenie doradztwa i spraw bhp , ochrony środowiska (bdo , rodo)

W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności doradcze z zakresu bhp i ochrony środowiska, wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń. Zamiast samodzielnie przeglądać i analizować setki informacji oraz dokumentów, zaoszczędź swój czas i pieniądze zwróć się o pomoc i doradztwo do specjalisty bhp. Fachowo oceni sytuację Twojej firmy i doradzi.

Prowadzenie dokumentacji bhp

Prowadzenie dokumentacji bhp to jedna z pierwszych rzeczy, którą sprawdza kontroler PIP. Nie chcąc narazić się na karę finansową, powierz te sprawy specjaliście ds. bhp, który zadba o wszystko.

Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja wypadkowa to jeden z podstawowych elementów dokumentacji BHP. Wypadki zdarzają się w pracy, w drodze do / z pracy. W badaniu przyczyn wypadków powinien wsiąść udział specjalista ds. bhp.

Opracowanie ocen ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń mogących spowodować niekorzystne dla zdrowia skutki, które są wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy. Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu pracy pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego, który dotyczy każdego stanowiska pracy. Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym powinno nastąpić przed dopuszczeniem do pracy. Pracownik powinien podpisać potwierdzenie poinformowania o zagrożeniach związanych z pracą, które należy dołączyć do akt osobowych pracownika. Udowodnienie, że pracownik został poinformowany o ryzyku, ma ogromne znaczenie, gdy dojdzie do szkód wyrządzonych mu przy wykonywanej pracy.

Instrukcje ogólne i stanowiskowe

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Rodzaje instrukcji BHP. Instrukcje, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie: Instrukcje bhp to element wyposażenia każdego stanowiska pracy. Jeżeli pracownicy je znają i przestrzegają to wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przestrzeganie instrukcji chroni zdrowie i życie pracowników.

Inne usługi bhp i p.poż.

Wśród naszych usług znajduje się również usługa polegająca na opracowaniu :

Świadczymy także usługi w sektorach i branżach t.j.: