Szkolenia wstępne i okresowe bhp

Bez szkolenia bhp nie można dopuścić pracownika do pracy.

Rzetelnie prowadzone szkolenia wstępne i okresowe znacznie poprawiają bezpieczeństwo pracy.

Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny.

Szkolenia bhp okresowe odbywają: Prowadzimy również inne szkolenia z zakresu:

Tel. kontaktowy: 693-428-630, 663-772-148