Szkolenia wstępne i okresowe bhp

Szkolenia bhp mają zapewnić uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Ponadto pozwalają nabyć pracownikom umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Bez szkolenia bhp nie można dopuścić pracownika do pracy.

Rzetelnie prowadzone szkolenia wstępne i okresowe znacznie poprawiają bezpieczeństwo pracy.

Oferta w zakresie szkoleń bhp obejmuje: Szkolenia okresowe bhp organizujemy dla następujących grup zawodowych: Prowadzimy również inne szkolenia z zakresu:

Tel. kontaktowy: 693-428-630, 663-772-148